Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Show sidebar

ΠΡΟΥΝΙ ΥΝΙΟΥ

5,56 Χωρίς ΦΠΑ: 4,48.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Απόσταση κέντρο - κέντρο : 4,5 Ολικό μήκος : 23,5

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 10 ΑΤΡΥΠΗΤO

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 33 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 0 (C) Μέγεθος οπής  : 0 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 10 ΛΟΞΟ ΤΡΥΠHΜΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 30 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 15,5 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 10 ΤΥΠΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΙ- ΑΡΠΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 30 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 12 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 12 ΑΤΡΥΠΗΤO

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 33 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 0 (C) Μέγεθος οπής  : 0 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 12 ΛΟΞΟ ΤΡΥΠHΜΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 33 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 16,5 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 12 ΤΥΠΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΙ- ΑΡΠΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 33 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 15,5 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 14 ( ΓΙΓΑΣ ) ΛΟΞΟ ΤΡΥΠΗΜΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 33 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 16,5 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 14 ( ΓΙΓΑΣ ) ΤΥΠΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΙ- ΑΡΠΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 33 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 15,5 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 6

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 19 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 7 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΥΝΙ ΑΡΟΤΡΟΥ Ν0 8 ΤΥΠΟΣ ΓΚΛΑΒΑΝΙ- ΑΡΠΑ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : (Α) Ολικό μήκος : 24,5 (Β) Απόσταση κέντρο - κέντρο : 11,5 (C) Μέγεθος οπής  : 12 (D)

ΦΤΕΡΟ ΑΡΟΤΡΟΥ Νο8-9 ΑΤΡΥΠΗΤΟ

0,00 Χωρίς ΦΠΑ: 0,00.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Φτέρο για τσάνιο 8-9αρι Υνι (Α)Μήκος βάσης :28 (Β)Διαγόνιος φτερού: 59 (C)Κέντρο-κέντρο Βίδα: (D)Κέντρο-κέντρο Βίδα: