Βλέπετε 1–28 από 47 αποτελέσματα

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 12Χ40

0,95 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 12Χ40 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 60 (Β)Καθαρό μήκος : 40 (C)Πάχος : 12 (D)Πάχος οπής : 5

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 12Χ80

1,00 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 12Χ80 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 105 (Β)Καθαρό μήκος : 80 (C)Πάχος : 12 (D)Πάχος οπής : 6

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 16Χ40

1,05 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 16Χ40 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 60 (Β)Καθαρό μήκος : 40 (C)Πάχος : 16 (D)Πάχος οπής : 5

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 14Χ40

1,10 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 14Χ40 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Α)Ολικό μήκος : 55 (Β)Καθαρό μήκος : 40 (C)Πάχος : 14 (D)Πάχος οπής : 7

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 12Χ85

1,20 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 12Χ85 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 105 (Β)Καθαρό μήκος : 85 (C)Πάχος : 12 (D)Πάχος οπής : 6

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 18Χ55

1,25 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 18Χ55 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 85 (Β)Καθαρό μήκος : 55 (C)Πάχος : 18 (D)Πάχος οπής : 6

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 14Χ80

1,30 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 14Χ80 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 105 (Β)Καθαρό μήκος : 80 (C)Πάχος : 14 (D)Πάχος οπής : 6

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 16Χ80

1,50 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 16Χ80 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 105 (Β)Καθαρό μήκος : 80 (C)Πάχος : 16 (D)Πάχος οπής : 6

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 18Χ100

1,50 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 18Χ100 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 85 (Β)Καθαρό μήκος : 90 (C)Πάχος : 18 (D)Πάχος οπής : 6

ΠΕΙΡΟΙ ΡΑΝΤΑΡ 19Χ100

1,66 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΙ ΡΑΝΤΑΡ 19Χ100 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 110 ~ (Β)Καθαρό μήκος : 100 ~ (C)Πάχος : 19 (D)Πάχος οπής :

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 19Χ145

2,36 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 19Χ145 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Α)Ολικό μήκος : 170 ~ (Β)Καθαρό μήκος : 145 (C)Πάχος : 19 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΙ ΡΑΝΤΑΡ 24Χ60

2,39 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΙ ΡΑΝΤΑΡ 24Χ60 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 75 ~ (Β)Καθαρό μήκος : 60 ~ (C)Πάχος : 24 (D)Πάχος οπής :

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 25Χ77

2,39 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 25Χ77 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 97 (Β)Καθαρό μήκος : 77 (C)Πάχος : 25 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 24Χ85

2,68 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 24Χ85 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 85 (Β)Καθαρό μήκος : 70 (C)Πάχος : 24 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 19-22

3,70 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 19-22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . (Α)Πάχος : 19 (Β)Πάχος : 22 (C)Ολικό μήκος : 125 ~ Πάχος

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 22-22

4,01 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 22-22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 22 (Β)Πάχος : 22

ΠΕΙΡΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ 19-25

4,01 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ 19-25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 123 (Β)Πάχος : 19 (C)Πάχος : 25 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 22/28/22Χ20

4,01 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 22/28/22Χ20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 200 (Β)Πάχος : 22 (C)Πάχος : 28 (D)Πάχος : 22 (D)Πάχος οπής :

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 25-25

4,50 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 25-25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 25 (Β)Πάχος : 25

ΠΕΙΡΟΣ ΦΡΕΖΑΣ 19-25Χ120 ROTAVATOR

4,50 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΦΡΕΖΑΣ 19-25Χ120 ROTAVATOR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 123 (Β)Πάχος : 19 (C)Πάχος : 25 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 22-25

4,90 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 22-25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 25 (Β)Πάχος : 22

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 28-25

5,03 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 28-25 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 28 (Β)Πάχος : 25

ΠΕΙΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 28/22Χ90

5,21 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ 28/22Χ90 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 900 (Β)Πάχος : 28 (C)Πάχος : 22 (D)Πάχος :  (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 25Χ205

5,21 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΡΑΝΤΑΡ 25Χ205 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 205 (Β)Καθαρό μήκος : 198 (C)Πάχος : 25 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΦΡΕΖΑΣ 22-28Χ120 ROTAVATOR

5,51 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΦΡΕΖΑΣ 22-28Χ120 ROTAVATOR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (Α)Ολικό μήκος : 123 (Β)Πάχος : 22 (C)Πάχος : 28 (D)Πάχος οπής : 11

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 28-28

5,51 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 28-28 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 28 (Β)Πάχος : 28

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 28-22

5,72 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 28-22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 22 (Β)Πάχος : 28

ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 22-28

5,99 με ΦΠΑ
ΠΕΙΡΟΣ ΑΡΟΤΡΟΥ 22-28 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πείρος για άροτρα . Πείρος - βίδα με παξιμάδι . (Α)Πάχος : 22 (Β)Πάχος : 28