Βλέπετε 1–28 από 214 αποτελέσματα

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 178 ROTAVATOR B.T

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 57 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 178 ROTAVATOR B.T 8ΧΙΛ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 57 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 8 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 179 ΛΟΞΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 57 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 180 Α.Γ ΓΩΝΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 180 Α.Γ ΓΩΝΙΑ 8ΧΙΛ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 8 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 181 Α.Γ ΛΟΞΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 182 ROTAVATOR E.T ΓΩΝΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 11.5 Μέγεθος τρύπας Β : 11.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 57 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 183 ROTAVATOR E.T ΛΟΞΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 11.5 Μέγεθος τρύπας Β : 11.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 57 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 184 NARDI E.T

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 55 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 186 CELLI

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 187 TERANOVA

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 188 MALETI

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 46 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 189 DONDI T.F

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 40 Φάρδος λάμας : 70 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 190 TERANOVA E.T

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας :80 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας :  Βάρος

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 191 MASCHIO T.CS

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας :80 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας :  Βάρος

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 193 ΚΩΝ/ΔΗ Υ.Β

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 16.5 Μέγεθος τρύπας Β : 16.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 50 Φάρδος λάμας :80 Πάχος λάμας : 8-9 Μήκος λάμας :  Βάρος

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 196 BERTOLINI

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 13.5 Μέγεθος τρύπας Β : 13.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 45 Φάρδος λάμας :80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας :  Βάρος

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 197 CELLI Y.B.T

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 197 CELLI Y.B.T 8ΧΙΛ

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 8 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 198 MASCHIO Y.B.T

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 8-9 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 199 MASCHIO Y.B.T

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 56 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 8 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 217 CELLI

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 50 Φάρδος λάμας : 70 Πάχος λάμας : 6 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 223 SIGMA

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 50 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 224 U

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 48 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ RVS (- 226 TORTELLA

Τεχνικά χαρακτηριστικά Μέγεθος τρύπας Α : 14.5 Μέγεθος τρύπας Β : 14.5 Μέγεθος τρύπας Γ :  Απόσταση Κ-Κ  : 59 Φάρδος λάμας : 80 Πάχος λάμας : 7 Μήκος λάμας : 

ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΤΥΦΛΟ ΠΑΤΗ ΜΤ/ΒΤ

Κουζινέτο φρέζας Πάτη ΜΤ ΒΤ 6 οπών  Διάμετρος κ-κ βίδες 133 Εξωτερική διάμετρος 155 Βίδα φ10

ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΤΥΦΛΟ ΓΕΜΚΑ ΜΤ/ΒΤ

Κουζινέτο φρέζας Γέμκα ΜΤ ΒΤ 6 οπών  Διάμετρος κ-κ βίδες 128 -130 Εξωτερική διάμετρος 155 Βίδα φ10  η 7/16

ΑΚΡΑΞΟΝΙΟ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ ΤΥΦΛΟΥ ΠΑΤΗ – ΓΕΜΚΑ ΒΤ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Φλαντζωτός άξονας Πατη – Γεμκα από την μεριά του τυφλού  Τεχνικά Χαρακτιριστικά Εξωτερική διάμετρος φλαντας : 143 Απόσταση διαμέτρου κ-κ βίδες : 120 Εσωτερική Διάμετρος Οπής : 90 Πατούρα τσιμούχας : 60 Πατούρα ρουλεμάν : 50